Tjänstepension får du om du endera har kollektivavtal eller om du förhandlat fram tjänstepension direkt med din arbetsgivare. Storleken på hur mycket som utbetalas i procent varierar beroende på vilket avtalsområde du tillhör. Det varierar även baserat på om du går över brytpunkten, gränsen för statlig skatt. Du kompenseras då för den statliga pension du inte får på den lön som överstiger brytpunkten. Ta kontakt med ditt fackförbund eller din arbetsgivare för mer information. Normalt sett upp till brytpunkten avsätts runt 3-5 % i snitt varje månad baserat på din bruttoinkomst. OBS OBS OBS notera att skillnaderna mellan kollektivavtalen är stora. Byt INTE jobb förrän du förstår innebörden av bytet för din pension.