Hoppa till innehåll

Bakgrund

Pensionsinformation:s verksamhet har sitt ursprung i företaget Bokningsservice i Sverige AB med organisationsnummer 556659-1946.
Bokningsservice verksamhet började för över 15 år sedan med besöksbokning åt finansiella rådgivare. I samband med det här togs en grupputbildning om pension fram för att få kunder intresserade av mötena.
Under årens lopp hölls flera hundra pensionsutbildningar i grupp fysiskt på olika konferensanläggningar runt om i hela Sverige. De var väldigt uppskattade och vi fick mycket beröm för upplägget.

Några kunder var så imponerade att de hellre ville ha utbildning enskilt med våra utbildare än att gå till en finansiell rådgivare. För att ta hand om de här kunderna togs varumärket och bifirman Pensionsinformation fram.

Pensionsinformation är alltså en registrerad bifirma hos Bolagsverket till Bokningsservice i Sverige AB.
Under de första åren hade vi ett 50-tal kunder per år med fysiska möten och vi blev även inbjudna att hålla utbildningar på företag och vissa fackförbund.
Sen kom corona! Bokningsservice ”vanliga” verksamhet med fysiska pensionsutbildningar fick gå över till webben. Samtidigt öppnades det upp en möjlighet för Pensionsinformation att istället för fysiska enskilda utbildningar ta utbildningarna online.
Förvandlingens tid var inne! På två år omvandlades hela verksamheten. Den gamla verksamheten där Bokningsservice bokade möten åt finansiella rådgivare avvecklades och finns bara kvar i liten skala.
Pensionsinformation växte och idag har vi över 400 betalande abonnenter och vi genomför mer än 100 enskilda utbildningar per månad med egenföretagare och privatpersoner online. 
Under hösten 2022 tar vi fram ett koncept för större företag, organisationer, kommuner, landsting och statliga myndigheter att anlita oss.
Följ gärna med på vår resa!

NÄSTA WEBINAR - NU PÅ MÅNDAG
KOSTNADSFRITT ATT DELTA

    Välj tid