Tjänstepension betalas ut under mamma/pappa ledighet. Dock får du inte ut samma % som om du jobbar. Här har det blivit bättre än tidigare. Många kvinnor som var hemma med barn på 60- och 70-talet tappade rejält mot sina makar/sambor som då jobbade och tjänade in tjänstepension. Det är viktigt att notera att det är skillnader mellan kollektivavtalen även här. Vid en separation bör den parten som förlorat på det här se till att bli kompenserad. Se till att ha bra juridisk hjälp och ta hjälp av finansiella rådgivare för att få koll på vad som måste kompenseras. Det är lite svårt att komma tillbaka i efterhand och säga att du blivit förfördelad. Din pension ditt ansvar!