Hoppa till innehåll

Tjänstepension – Kollektivavtalsområdena.

  • av

Vilka är skillnaderna i övrigt mellan de olika kollektivavtalsområdena? Svaret på den frågan skulle vi kunna skriva hyllmeter böcker om. Det är många och i vissa fall stora skillnader. I kvinnodominerade kollektivavtalsområden är skillnaderna till det sämre och inom mansdominerande kollektivavtalsområden är skillnaderna till det bättre. Det är tyvärr sant och vi på Pensionsinformation förstår inte varför kvinnor inte tar tag i de här frågorna och kräver bättre villkor.