Förvaltningen av tjänstepensionen varierar beroende på vilket kollektivavtal du tillhör. Det viktiga här är frågan om du ska vara aktiv eller inte. Det troliga är att även här är inaktivitet bäst. Alla kollektivavtalslösningar har precis som i PPM-systemet en ”soffliggar” fond där dina pengar hamnar per automatik. De flesta av de här fonderna har samma uppbyggnad som 7:e AP-fonden vilket innebär att de har en bra avkastning till en låg avgift. Känner du att du kan slå den avkastningen är du välkommen att försöka. Fråga dig först då om du tror att du kan klara av det? Om inte bör du nog vara passiv.