Ett alternativ till privat pensionssparande har blivit bruttolöneväxling. Är det verkligen så bra som det låter? Bruttolöneväxling innebär att du växlar in mer tjänstepension mot mindre lön. Som anställd erbjuds du ofta det här när du går över brytpunkten inkomstmässigt. Gränsen för statlig skatt. Tanken är att du sänker din skatt idag och får mer i pension. Så långt så väl. Problemet är vilken skatt får du när du ska ta ut pengarna? Riskerar du att få pension som överskrider brytpunkten som pensionär skjuter du skatten framför dig och i vissa fall till och med förvärrar skatteproblematiken som pensionär. Noterat att du även binder in pengarna i placeringar med höga avgifter över lång tid. Om du istället skattar för pengarna och placerar dem utanför Pensionssystemet är sannolikheten att avgifterna är väsentligt lägre samt att du har större frihet att använda pengarna närsomhelst. För pension eller för annat.