Nu har vi ännu en vecka bakom oss med flera kvinnor som hamnat i en knasig situation för att deras män tagit ut sin pension på felaktigt sätt. Ta enskild utbildning med oss FÖRE ni aktiverar er pension. I de här fallen har det handlat om att kvinnan känt sig pressad att jobba vidare då mannen helt egoistiskt tagit ut sin pension på för kort tid och därmed försämrat ekonomin för paret då det inte funnits kapital att täcka upp för det bortfallet när pensionen tagit slut. Ett väldigt vanligt scenario tyvärr.