Månadens tema är uppbyggnaden av det svenska pensionssystemet. Hela systemet oavsett vilken del vi pratar om bygger på inkomst. Det innebär att ska du få bra pension i Sverige ska du vara svensk medborgare i minst 40 år och ha god inkomst under ditt yrkesliv. Det blir mindre pension om du är frånvarande från arbetsmarknaden och om du inte jobbar heltid. Rättvist men kanske inte speciellt solidariskt som vårt gamla system var.