Statlig pension är den del av pensionen du får från staten. Förenklat kan man säga att staten ”tvingar” dig att spara till din statliga pension eftersom det är du själv i grunden som styr över din statliga pension. Du styr den genom att jobba. Eftersom all pension baserar sig på din inkomst är det helt avgörande att du jobbar och får bra betalt för det jobb du utför. Det är grundläggande för att du ska få en bra statlig pension.