Storleken på det privata pensionssparandet är en frågeställning som många funderar över. Vi tycker att du ska gå till din rådgivare du har idag. Be dem att ta ut en informationsfullmakt på ditt innehav. Då får du koll på vad du har idag. Den innehåller såväl privat, tjänste- som statlig pension. Be dem räkna fram summan idag. Hur mycket avkastningen i snitt per år du har idag. Hur mycket du kommer sätta in i de olika delarna framöver. Total summan när du är 65. Jämför den mot prognostiserad slutlön. Är det ett stort gap bör du spara mer och är det inte ett stort gap behöver du inte spara något. Du kan INTE göra någon som helst affär inom pensionsområdet om du inte gjort den här uträkningen. Om du inte vet vad du har idag kan du aldrig fatta ett korrekt beslut om framtida pensionssparande.