Tjänstepension är även denna baserad på din inkomst. I det här fallet är det din arbetsgivare och du som kommit överens om det här. Jobbar du under ett kollektivavtal har ditt fackförbund förhandlat åt dig. Har du inget kollektivavtal förhandlar du själv. Tjänstepensionen varierar mellan olika kollektivavtal och det är viktigt att notera det här vid byte av jobb. Tjänar du mer än 35 500:- kompenserar ditt arbetsgivare för de pengar du inte får statlig pension på genom att avsätta mer i procent av din lön. Arbetslöshet, sjukskrivning och dylikt är sällan pensionsgrundande. Mammaledighet är till viss del pensionsgrundande.