Många kunder frågar oss om hur de tjänar in vår kostnad för utbildningen. De flesta spara in det via lägre skatt och avgifter direkt. Ett annat exempel var en kund igår. Hon hade hela tiden tänkt att ta ut sin tjänstepension på 15 år. Efter vår utbildning konstaterade hon att på grund av arv från sina föräldrar och ev. försäljning av bostad skulle hon då sitta med mer pengar i slutet av sin pensionstid. Det troliga uttaget blev då 10 år istället. Då får hon en jämnare inkomst och tillgång till pengar över tid. Enkelt men nog så viktigt för kunden i det här fallet.