Påbyggnadsutbildning: Förvaltning av din pension
Ämne: Den här utbildningen ger dig konkreta tips hur du ska förvalta din pension. Premiepension, tjänstepension och privat pension. Många tror att man ska vara aktiv och dylikt. I många fall har det visat sig att passivitet är den bästa vägen. Vi reder ut begreppen och ger dig information om hur de olika alternativen fungerar. Vi tar även upp hur avgifterna påverkar din pension negativt. Vi tar även upp frågan om vilka alternativ som finns nu när avdragsrätten för privat pensionsförsäkring tagits bort.
Datum: Nytt datum ej bestämt
Plats: Pensionsinformation:s lokaler på Convendum Vasagatan 16 i Stockholm
Anmälan: Anmälan: Sker senast dagen före respektive utbildning via vår bokningsservice på mail info@bokningsservice.se
eller på telefon 010-550 71 99. Anmälan är inte bindande utan Ni betalar enbart på faktura efter genomförd utbildning.