Det finns också lite oortodoxa alternativ till privat pensionssparande. Många använder sin bostadsrätt eller villa som sin pension. Här finns det dock vissa problem. För det första är det svårt att veta vilka boendealternativ som finns till buds när du behöver kapitalet. För det andra får du loss väldigt mycket pengar i en klump. Problemet som uppstår då är hur du ska placera dem tryggt.