Alla barn är gulliga när de är små! Alla barn är inte lika gulliga när de är 18 år! Spara därför alltid till barnen i ert namn via ISK med exempelvis en småbolagsfond som har hög risknivå men som ger bra avkastning över lång tid. Då kommer de barnen som är gulliga när de är 18 år få ett bra tillskott och de som inte är lika gulliga får vänta lite……